Information

8th International Symposium on Venous Interventions

Focus on Chronic Venous Insufficiency
Przewlekła Niewydolność Żylna

Polish Society of Phlebology    


Symposium dedicated to
Sympozjum dedykowane dla


Phlebologists, vascular surgeons, vascular medicine specialists, radiologists, surgeons, dermatologists, general practitioniers and other physicians interested in the problems related to the chronic venous insufficiency.
Flebologów, chirurgów naczyniowych, angiologów, radiologów, chirurgów, dermatologów, lekarzy POZ oraz wszystkich innych lekarzy interesujących się problemami związanymi z diagnostyką i leczeniem przewlekłej niewydolności żylnej.

Data: 12-13 December 2020
12-13 Grudnia 2020

Venue: www.venousinterventions.com.pl

 

CONFERENCE LANGUAGE is English / Polish
Językiem konferencji jest język angielski i polski.

Wykłady i dyskusje w sobotę 12 grudnia zaplanowano w języku polskim.
W niedzielę 13 grudnia – program międzynarodowy, wykłady i dyskusje  w całości odbędą się z w języku angielskim.

Lectures and discussions on Saturday, December 12 will be in Polish.
On Sunday, December 13 – the international program, lectures and discussions will all be held in English.

During the Conference translation into Polish will be not available.
W czasie trwania konferencji nie będzie dostępne tłumaczenie na język polski.

 

Certificate

Within five  working days after the conclusion of the Symposium, the participants will receive a certificate
in the 8th ISVI in PDF file onto the e-mail address indicated during registration.

W ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu Sympozjum Uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa
w 8th ISVI na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

 

Ceryfikat Infarma / Infarma Certificate

Konferencja spełnia standardy INFARMA, co potwierdza Ceryfikat Nr 3534
The conference meets the INFARMA standards, which is confirmed by the Certificate No. 3534

 

Patronat / Patronate