Pogramme

International Symposium on  Venous Interventions

FOCUS ON CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY

Symposium_ONLINE

12-13th December 2020

 

Saturday 12. 12.2020    Polish Program –  lectures and discussion in Polish

Sobota 12. 12.2020 r.   Obrady w języku polskim


Sesja 1 / Session 1           9.00- 10.00 

Moderators: Tomasz Urbanek, Tomasz Zubilewicz, Zbigniew Krasiński, Zbigniew Rybak

9.00-09.10  Charakterystyka refluxu w przewlekłej chorobie żylnej – co powinniśmy o tym wiedzieć, jak wpływa na postępowanie i rokowanie?
Reflux patterns in chronic venous disease patients – what should we know about
Tomasz Urbanek

9.10-9.25  Ograniczenia metod ablacji wewnątrznaczyniowej u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną – uwagi praktyczne
Limitations of the saphenous ablation methods – practical advices
Adam Zieliński

9.25-9.40  Leczenie uciskowe w przewlekłej niewydolności żylnej – instrukcja dla użytkowników, rozwiązania problemów
Compression in chronic venous insufficiency – instruction for users, problems to solve
Marcin Gabriel

9.40-9.50  Przeciwskazania do leczenia uciskowego – co wiemy? Czego nie wiemy?
Contraindications to compression – what we know ? what we don’t know?
Tomasz Urbanek

9.50-10.00 Dyskusja / Discussion

Przerwa / Break   10.00-10.10

 

Sesja 2 / Session 2          10.10 – 11.15

Moderatorzy: Tomasz Urbanek, Zbigniew Rybak, Arkadiusz Jawień, Marcin Gabriel, Wacław Kuczmik

10.10-10.20  Leczenie owrzodzenia żylnego goleni – podejście zachowawcze czy inwazyjne?
Venous leg ulcer treatment – conservative or invasive approach?
Marcin Kucharzewski

10.20-10.35  Wczesne leczenie niewydolności żył powierzchownych u pacjentów z owrzodzeniem żylnym goleni – doświadczenia własne
Superficial reflux ablation in the venous leg ulcer treatment – own experience, lesson learned
Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska

10.35-10.45  Owrzodzenia o trybie mieszanym – żylno / niedokrwienne – co powinniśmy leczyć najpierw?
Mixed, venous/ischemic ulcers – what should we treat first?
Zbigniew Krasiński

10.45-11.00   Niewydolność żył poniżej kolana – jak postępować w planowaniu i prowadzeniu leczenia zabiegowego?
Below the knee vein incompetence – how to deal with this?
Tomasz Kleszczyński

11.00-11.15  Dyskusja / Discussion

Przerwa / Break  11.15-11.25

 

Sesja 3 / Session 3          11.25 – 12.20

Moderatorzy: Adam Zieliński, Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska, Tomasz Kleszczyński, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek

11.25-11.40  Medyczne i estetyczne aspekty leczenia inwazyjnego przewlekłej niewydolności żylnej  – doświadczenia własne
Medical and esthetic aspects of the invasive chronic venous insufficiency treatment
Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska

11.40-11.55  Leki wenoaktywne w leczeniu przewlekłej choroby żylnej
Venoactive drugs in chronic venous disease treatment
Tomasz Urbanek

11.55-12.05  Inwazyjne leczenie flebologiczne u pacjentów stosujących terapie przeciwkrzepliwe
Invasive phlebological treatment in the patients on anticoagulation
Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska

12.05-12.20 Dyskusja / Discussion

Przerwa / Break   12.20 – 12.25

 

Sesja 4 / Session 4          12.25- 13.40

12.15-13.15 Prezentacja przypadków klinicznych
Clinical cases presentations and discussion

Prezenterzy Przypadków:
Tomasz Pelak, Wojciech Mikusek, Michał Molski, Adam Zieliński, Łukasz Szczygieł, Maciej Juśko, Tomasz Kleszczyński

Dyskusja: Prezenterzy przypadków + Paneliści: Zbigniew Rybak, Marcin  Gabriel, Zbigniew Krasiński, Tomasz Zubilewicz, Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska, Piotr Hawro

 

 

Sunday 13.12.2020
International Program – lectures in English

Niedziela 13.12.2020
Program międzynarodowy – obrady w języku angielskim

 

Session 5 / Sesja 5          15.15 – 16.45

Moderators: Tomasz Urbanek, Nicos Labropoulos, Arkadiusz Jawień, Tomasz Zubilewicz, František  Žernovický

15.15-15.30  Post-thrombotic syndrome prediction and prevention
Czy można zapobiec zespołowi pozakrzepowemu? – jak przewidzieć wystąpienie zespołu pozakrzepowego?
Tomasz Urbanek

15.30-15.45  Anticoagulation in DVT recurrence prevention – options for 2020
Antykoalgulacja w leczeniu zakrzepicy żył głębokich i profilaktyce nawrotu zakrzepicy  – opcje na rok 2020
Wojciech Sydor

15.45-16.00  How to diagnose venous obstruction – clinical and hemodynamical criteria
Diagnostyka przewlekłej niedrożności żylnej – kryteria kliniczne i hemodynamiczne
Nicos Labropoulos

16.00-16.15   New imaging modalities in the venous pathology diagnostics
Co nowego w diagnostyce obrazowej patologii układu żylnego?
Radosław Pietura

16.15-16.30  Varicose vein treatment in the post-thrombotic limb
Leczenie żylaków w kończynach po przebytej zakrzepicy żył głębokich
Marianne de Maeseneer

16.30 -16.45 Discussion / Dyskusja

Break  / Przerwa  16.45 – 16.55

 

KEYNOTE  LECTURE           16.55 – 17.15  

Chronic venous obstruction treatment
Leczenie przewlekłej niedrożności układu żylnego
Stephen Black

 

Session 6/ Sesja 6          17.20 – 19.00  

Moderators: Marianne de Maeseneer, Aleksandra Jaworucka -Kaczorowska, Alfred Obermayer, František  Žernovický

17.20-17.45  Reflux oriented diagnostic and therapeutic management in the venous leg ulcer
Przyczynowe, hemodynamiczne i objawowe leczenie owrzodzeń żylnych goleni – doświadczenia własne
Alfred Obermayer

17.45-18.00  How to treat untreatable ulcers in the chronic venous disease patients?
Leczenie owrzodzeń trudnogojących się u chorych z przewlekłą chorobą żylną
František  Žernovický

18.00-18.15  When and how to treat perforating vein incompetence?
Kiedy i jak leczyć niewydolność perforatorów u chorych z niewydolnością żylną?

Nicos Labropoulos

18.15-18.30 What is new in the local venous leg ulcer treatment?
Co nowego w leczeniu miejscowym owrzodzeń żylnych goleni?

Arkadiusz Jawień

18.30-18.45  What is new in the medical compression?
Co nowego w stosowaniu medycznych wyrobów uciskowych?
Marek Iłżecki

18.45-19.00 Discussion / Dyskusja

Break  / Przerwa 19.00- 19.10

 

Sesion 7 / Sesja 7          19.10 – 20.10

Clinical cases presentations and discussion
Prezentacja przypadków klinicznych

Case Presenters: František  Žernovický, Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska, Michał Toborek, Jakub Kęsik, Tomasz Urbanek, Marek Iłżecki

Discussion: Case Presenters + Platform’s discussions participants: Zbigniew Rybak, Adam Zieliński, Michał Molski, Tomasz Kleszczyński, Zbigniew Krasiński, Tomasz Zubilewicz