Fee

OPŁATA KONFERENCYJNA / CONFERENCE FEE:

Więcej informacji wkrótce / More information soon

Dane do płatności / Payment details:

Gottesson Sp. z o.o.
Kustronia 4 Street; 43-300 Bielsko-Biała, Poland

Numer Rachanku Bankowego / Bank account:
PLN:  53175000120000000036090715
EURO: PL85 1750 0012 0000 0000 3828 2921
SWIFT / BIC: PPABPLPKXXX
IBAN Bank BNP Paribas: PL + full account number
Tytuł przelewu / Transfer title: Venous 2020

 


Co zawiera opłata / What is included?

Opłata rejestracyjna dla uczestników Sympozjum obejmuje dostęp do:
Registration fees for Congress participants include access to the:

 sesji naukowych / scientific sessions

wstęp na stoiska wystawiennicze / access to the exhibition of Companies

certyfikat uczestnictwa / a certificate of attendance

 

Aby dokonać płatności online należy przejść do zakładki “Online Payment”
If you want to make an online payment go to „Online payment „

Płatności online obsługuje / Online payment service supports:

 

Płatności online chwilowo niedostępne / Our obnline bill payment channels are temporarilly unavailable.