Information

9th International Symposium on Venous Interventions

Focus on the News in Phlebology

Polish Society of Phlebology    


Symposium dedicated to
Sympozjum dedykowane dla


Phlebologists, vascular surgeons, vascular medicine specialists, radiologists, surgeons, dermatologists, general practitioniers
Flebologów, chirurgów naczyniowych, angiologów, radiologów, chirurgów, dermatologów, lekarzy POZ

Data: 3-4th December 2021
3-4 Grudnia 2021

 

Certificate

Within five  working days after the conclusion of the Symposium, the participants will receive a certificate
in the 9th ISVI in PDF file onto the e-mail address indicated during registration.

W ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu Sympozjum Uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa
w 9th ISVI na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

 

Ceryfikat Infarma / Infarma Certificate

More information soon
Więcej informacji wkrótce

 

Patronat / Patronate