Join us during

9th ISVI Focus on the News in Phlebology

2021

Shoud you wish to register just click the bellow button

Advanced Medicine Connects scholars

Symposium dedicated to: phlebologists, vascular surgeons, vascular medicine specialists, radiologists, surgeons, dermatologists, general practioniers and other physicians interested on the news on the phlebology.

Reliable Education
92%
Networking
92%
Professional Speakers​
92%

Programme

1-st
day

December 3rd 2021

www.online.venousinterventions.com.pl

introduction

INTERNATIONAL PROGRAMME – English Lectures and Discussions

 • 16:40 – 16:45
 • Welcome

Tomasz Urbanek​

SESSION no.1

Questions To The Experts. Part 1
Pytania do Ekspertów – część I

Moderators: Tomasz Urbanek, Uldis Maurins

 • 16:45 – 17:45
 • Session no.1

Can we use glue in all patients?
Czy możemy stosować cyjanoakrylat u wszystkich chorych?

 • 16:45 – 16:55
 • Lecture
 • 16:55-17:00
 • Discussion

​ Kathleen Gibson / UNITED STATES /

Laser crossectomy – already standard of care?
Czy krosektomia laserowa jest już standardem leczenia?

 • 17:00 – 17:10
 • Lecture
 • 17:10-17:15
 • Discussion

Imre Bihari / HUNGARY /​

The clinical significance of corona phlebectatica – how should we treat C4c patients
Znaczenie kliniczne corona phlebectatica – jak powinniśmy leczyć chorych w stopniu zaawansowania C4c przewleklej choroby żylnej?

 • 17:15 – 17:25
 • Lecture
 • 17:25-17:30
 • Discussion

Fedor Lurie​ / UNITED STATES /

1940 nm laser in endovenous ablation – what did we learn?
Laser 1940 nm w leczeniu wewnątrzżylnym – czego się nauczyliśmy?

 • 17:30 – 17:40
 • Lecture
 • 17:40-17:45
 • Discussion

Mark Whitley /UNITED KINGDOM/​

COFFE BREAK

 • 17:50 – 18:00
 • Commercial block

Misconceptions in venous disease
Przewlekła choroba żylna – nietrafione koncepcje

Invited lecture
Wykład na zaproszenie

 • 18:00 – 18:15
 • Lecture

Nicos Labropoulos /UNITED STATES / /

Questions to Nicos
Pytania do Nicosa

Invited lecture
Wykład na zaproszenie

 • 18:15 – 18:20
 • Discussion

Nicos Labropoulos​ /UNITED STATES /

1940 laser technology with infinite ring fibers – technological advantage
Laser 1940 nm z włóknami Infinite ring – postęp technologiczny

Sponsored lecture /Consultronix/
Wykład pod patronatem firmy Consultronix

 • 18:20 – 18:30
 • Sponsored lecture
 • 18:30-18:35
 • Discussion

Gil Shapira /ISRAEL/​ /

SESSION no.2

Questions to the Experts. Part 2
Pytania do Ekspertów – część II

Moderators: Frantisek Żernovicky

 • 18:35 – 19:20
 • Session no.2

Foam sclerotherapy complications – what should we not do when planning And performing procedure?
Powikłania skleroterapii pianą – czego nie powinniśmy robić planując i wykonując zabieg?

 • 18:35 – 18:45
 • Lecture
 • 18:45-18:50
 • Discussion

Nick Morrison /UNITED STATES/​ /

Iliac vein compression: to treat or not to treat
Leczenie zwężenia żyły biodrowej powodowanego uciskiem – leczyć czy nie leczyć?

 • 18:50 – 19:00
 • Lecture
 • 19:00-19:05
 • Discussion

Nicos Labropoulos /UNITED STATES/

When and how to diagnose venous origin chronic pelvic pain?
Kiedy i jak diagnozować przyczyny dolegliwości bólowych miednicy związane z chorobą układu żylnego?

 • 19:05 – 19:15
 • Lecture
 • 19:15-19:20
 • Discussion

Neil Khilnani /UNITED STATES/

COFFEE BREAK

 • 19:20 – 19:30
 • Commercial block

VTE prophylaxis and treatment in the patients with covid infections
Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej u chorych z infekcją Covid 19

Invited lecture
Wykład na zaproszenie

 • 19:30 – 19:45
 • Lecture
 • 19:45-19:50
 • Discussion

Joseph Caprini /UNITED STATES /

Minimal invasive approach to the CVD patients – treatment optimalisation
Minimalnie inwazyjne leczenie chorych z przewlekła chorobą żylną – optymalizacja postępowania

 • 19:50 – 20:00
 • Lecture
 • 20:00-20.05
 • Discussion

Michał Goran – Stanisic​

SESSION no.3

CASE PRESENTATIONS – International Phlebology Forum
Prezentacja przypadków klinicznych – Międzynarodowe Forum Dyskusyjne

 • 20:05 – 21:00
 • Session no.3

Cases Discussion:

Frantisek Żernovicky

Uldis Maurins

Tomasz Urbanek

Zbigniew Rybak

Cases Presenters:

Tomasz Kleszczyński​

Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska​

Wojciech Rybak​

Adam Zieliński

Michał Molski​

introduction

POLISH LANGUAGE PROGRAMME – lectures and discussions in Polish.

 • 09:00 – 09:00
 • Welcome

Tomasz Urbanek​

sESSION no.4

VTE prophylaxis and treatment update
Co nowego w profilaktyce i leczeniu ŻCHZZ?

Moderators: Zbigniew Krasiński, Tomasz Urbanek

 • 09:00 – 10:05
 • Session no.4

What is new in the new VTE prophylaxis and treatment guideline documents in 2021 (ACCP, ASH, ESVS)?
Co nowego w nowych dokumentach wytycznych profilaktyki leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo – Zatorowej w 2021 roku (ACCP, ASH, ESVS)?

 • 09:00 – 09:20
 • Lecture
 • 09:20-09:25
 • Discussion

Tomasz Urbanek​

VTE prophylaxis and treatment in oncological patients in 2021
Profilaktyka i leczenie Żylnej Choroby Zakrzepowo – Zatorowej u chorych onkologicznych

 • 09:25 – 09:40
 • Lecture
 • 09:40-09:45
 • Discussion

Zbigniew Krasiński​

VTE recurrence prevention – practical approach
Zapobieganie nawrotom Żylnej Choroby Zakrzepowo – Zatorowej – uwagi praktyczne

 • 09:45 – 10:00
 • Lecture
 • 10:00-10:05
 • Discussion

Wojciech Sydor​

Does Covid – 19 change my approach to the treatment of the patients with peripheral vein and artery disease?
Pacjent z chorobą żył i tętnic obwodowych – w jaki sposób COVID-19 zmienia moje podejście do leczenia?

Sponsored lecture /ALFASIGMA/
Wykład pod patronatem firmy ALFASIGMA

 • 10:05 – 10:20
 • Sponsored lecture
 • 10:20-10:25
 • Discussion

Zbigniew Krasiński

Does the progress in the anticoagulant treatment changes the daily clinical practice in phlebology, angiology and vascular surgery? – 2021 update
Czy postęp w zakresie leczenia przeciwkrzepliwego ma wpływ na codzienną praktykę kliniczną we flebologii, angiologii i chirurgii naczyniowej? – stan na rok 2021

Sponsored lecture /PFIZER/
Wykład pod patronatem firmy PFIZER

 • 10:25 – 10:40
 • Sponsored lecture
 • 10:40-10:45
 • Discussion

Tomasz Urbanek

COFEE BREAK

 • 10:45 – 10:55
 • Commercial block

SESSION no.5

LEG SWELLING FORUM – CASE OVERVIEW
Obrzęki kończyn -przegląd przypadków klinicznych

Moderators: Tomasz Urbanek, Marcin Gabriel, Wojciech Mikusek

 • 10:55 – 11:30
 • Session no.5

Zbigniew Rybak

Marek Iłżecki

Joanna Borecka – Sobczak

Arkadiusz Jawień

Marian Simka

Marcin Gabriel

Tomasz Urbanek

Pharmacotherapy in the chronic venous disease – when and how I am using it?
Farmakoterapia w przewlekłej chorobie żylnej – kiedy? Co i u kogo stosuje?

Sponsored lecture / PIERRE FABRE /
Wykład pod patronatem firmy PIERRE FABRE

 • 11:30 – 11:40
 • Sponsored lecture
 • 11:40-11:45
 • Discussion

Marcin Kucharzewski

Optimalisation of the anticoagulant treatment in the DOAC era
Optymalizacja leczenia antykoagulacyjnego w erze DOAC

Sponsored lecture / BAYER /
Wykład pod patronatem firmy BAYER

 • 11:45 – 12:00
 • Sponsored lecture
 • 12:00-12:05
 • Discussion

Tomasz Urbanek

SESSION no.6


TOP 30 – what is new in phlebology 2020-2021
TOP 30 – Co nowego we flebologii w 2020 i 2021?

News from the world – an overview of the published evidence in 2020 and 2021
Najnowsze publikacje – przegląd najważniejszych doniesień z lat 2020, 2021

Moderators: Adam Zieliński, Tomasz Urbanek

 • 12:05 – 13:00
 • Session no.6

EJVES reports

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery

 • 12:05 – 12:20
 • Lecture

Grzegorz Halena

PHLEBOLOGY reports

Phlebology

 • 12:20 – 12:35
 • Lecture

Adam Zieliński

JVS Venous and lymphatics reports

Journal of Vascular Surgery – Venous and Lymphatic

 • 12:35 – 12:50
 • Lecture

Tomasz Urbanek

DISCUSSION

TOP 30 – what is new in phlebology 2020-2021?
TOP 30 – Co nowego we flebologii w 2020 i 2021?

 • 12:50 – 13:00
 • Session no.6

COFFEE BREAK

 • 13:00 – 13:10
 • Commercial block

SESSION no.7

CVD Treatment Update
Co nowego w leczeniu przewlekłej choroby żylnej

Moderators: Arkadiusz Jawień, Tomasz Urbanek

 • 13:10 – 14:40
 • Session no.7

CVD pharmacotheraphy update
Farmakoterapia przewlekłych chorób żył

 • 13:10 – 13:25
 • Session no.7

Tomasz Urbanek

Venous leg ulcer treatment update
Co nowego w leczeniu owrzodzenia żylnego goleni?

 • 13:25 – 13:40
 • Session no.7

Arkadiusz Jawień

Compression guideline update: indications, contraindications, how to avoid complications?
Aktualne wytyczne leczenia uciskowego: wskazania, przeciwwskazania, jak zapobiec powikłaniom?

 • 13:40 – 13:55
 • Session no.7

Tomasz Urbanek

Chronic venous disease guideline update
Aktualizacja wytycznych leczenia przewlekłych chorób żył

 • 13:55 – 14:10
 • Session no.7

Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska

Deep venous obstruction and valve incompetence treatment update
Co nowego w leczeniu przewlekłej niedrożności żylnej i niewydolności układu głębokiego?

 • 14:10 – 14:25
 • Session no.7

Jakub Kęsik

DISCUSSION

CVD Treatment Update
Co nowego w leczeniu przewlekłej choroby żylnej

 • 14:25 – 14:40
 • Session no.7

CLOSING REMARKS

 • 14:40

Finish

2-nd
day

December 4th 2021

www.online.venousinterventions.com.pl

Partners
& Sponsors:

Thanks to our Partners and Sponsors it was possible to organize the „9th International Symposium on Venous Interventions. Focus on the News in Phlebology”.

Thank you for your support! 

We connect founders from around the globe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.