10th International Symposium on Venous Interventions

Krakow, 1-2.12.2023

About The Event

  

Ladies and Gentlemen,

We kindly invite you to the upcoming, already the 9th International Symposium on Venous Interventions: 3-4th  December 2021- this time in an online version. As in previous editions of our conference on the behalf of the Organizers and the Polish Phlebology Society we cordially invite all interested in phlebology and diseases of venous system to join us in the lectures and discussions with participance of numerous well-known and appreciated experts from Poland and abroad. On the 3rd of December we invite you to an English-language part of our symposium, which will consist of two sessions dedicated to questions to experts, series of clinical cases and lectures accessible with invitation.  On the Saturday, 4th of December (lectures in Polish on that day) we would like to summarize the current knowledge and the latest recommendations regarding prevention and treatment of  venous thromboembolism, including the one related to neoplastic disease. Invited experts will also sum up the newest guidelines and reports on the treatment of superficial vein insufficiency and deep venous obstruction, compression therapy, treatment of venous leg ulcers, as well as pharmacotherapy of chronic venous diseases. We also cordially invite you to the unique Top 30 session, in which we will present the 30 most interesting reports recently published in the journals Phlebology, EJVES and JVS, as well as a clinical case session devoted to the treatment of limb edema. We hope that both, the symposium programme, lectures, as well as planned discussions and the opportunity to encounter a wide group of phlebologists, from Poland and many other countries (unfortunately, this year not in Krakow, but on the Internet), will be an opportunity for you to gain new experiences and update your knowledge.

You are most welcome to join us in the conference.

Tomasz Urbanek

Polish Society of Phlebology

Szanowni Państwo (Koleżanki i Koledzy),

serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne, już 9 te International Symposium on Venous Interventions: 3-4 Grudnia 2021 – tym razem w wersji online. Tak jak i w poprzednich edycjach naszej konferencji w imieniu Organizatorów i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych flebologią i chorobami układu żylnego na wykłady i dyskusje z udziałem wielu znanych i cenionych Ekspertów zarówno w Polski jak i zagranicy. W dniu 3 grudnia zapraszamy Państwa na anglojęzyczną cześć naszego sympozjum, którą stanowić będą dwie sesje dedykowane pytaniom do Ekspertów, sesja przypadków kliniczych oraz wykłady na zaproszenie. W sobotę 4 grudnia ( wykłady w tym dniu w języku Polskim) chcielibyśmy podsumować aktualną wiedzę oraz najnowsze zalecenia dotyczące profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej, w tym tej związanej z chorobą nowotworową. Zaproszeni Eksperci podsumują także najnowsze wytyczne oraz doniesienia dotyczące leczenia niewydolności żył powierzchownych oraz niedrożności żył głębokich, terapii uciskowej, leczenia owrzodzeń żylnych goleni, jak również farmakoterapii przewlekłych chorób żył. Serdecznie zapraszamy również na wyjątkową sesje Top 30 w ramach której przedstawimy 30 najciekawszych doniesień opublikowanych w ostatnim czasie z czasopismach Phlebology, EJVES oraz JVS, jak również na sesję przypadków klinicznych poświęconą leczeniu obrzęków kończyn. Mamy nadzieje że zarówno program sympozjum, wykłady, jak i zaplanowane dyskusje oraz możliwość spotkania w szerokim gronie flebologów zarówno z Polski jak i wielu innych krajów (niestety w tym roku nie w Krakowie a w Internecie), będzie dla Państwa okazją zdobycia nowych doświadczeń i aktualizacji swojej wiedzy.
Serdecznie zapraszamy

Tomasz Urbanek
Polskie Towarzystwo Flebologiczne

Advanced Medicine Connect scholars

Symposium dedicated to: phlebologists, vascular surgeons, vascular medicine specialists, radiologists, surgeons, dermatologists, general practitioniers and other physicians interested in the news on the phlebology.

Dec.
3-4

Main Topics:

I. Chronic venous disease

 1. Update of the CVD guidelines – how should we treat the CVD patients in 2021?
 2. What is new in the minimal invasive CVD treatment ?
 3. Compression and pharmacological intervention in CVD patients – 2021 update
 4. Sclerotherapy – important questions

II. Venous thromboembolism

 1. Update of VTE guidelines – 2021
 2. What is new in the VTE prophylaxis?
 3. Update of DVT and PE treatment
 4. VTE thromboprophylaxis in phlebology
 5. VTE prophylaxis and treatment in cancer patients

III. Postthrombotic syndrome and advanced stages of Chronic Venous Disease

 1. Update of the Venous leg ulcer treatment in postthrombotic and non-thrombotic chronic
  venous disease
 2. Corona phlebectatica (C4c) – should we treat it in early stages ?
 3. PTS prevention possibilities
 4. Deep venous obstruction and valve incompetence treatment update
 5. Phlebological interventions in postthrombotic limbs
 6. Skin care in the advanced stages of the chronic venous disease
 7. Leg oedema – not always the same problem

IV. Phlebology 2021: News from the world – flash presentations (Special Guests invited)

Speakers

International Faculty

Imre Bihari / HU /
Joseph Caprini / US /
Kathleen Gibson / US /
Neil Khilnani / US /
Nicos Labropoulos / US /​
Fedor Lurie / US /

Uldis Maurins / LV //
Nick Morrison / US/

Gil Shapira / IL /
Mark Whiteley /UK/

Frantisek Zernovicky / SK /
/

Polish Faculty

Joanna Borecka-Sobczak
Marcin Gabriel
Grzegorz Halena
Marek Iłżecki
Arkadiusz Jawień
Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska
Jakub Kęsik
Tomasz Kleszczyński
Zbigniew Krasiński
Marcin Kucharzewski

Michał Molski
Wojciech Rybak
Zbigniew Rybak
Marian Simka
Michał Goran – Stanisic
Wojciech Sydor

Tomasz Urbanek
Adam Zieliński

1

Register

Join the participants of this year’s symposium.

2

Pay Fee​

Pay the participation fee.

3

User​

Participate in the symposium.

What our Partners think about previous meetings

„I truly congratulate prof. Tomasz Urbanek for the so professional organization and for the truly top quality educational activities. His meetings are always a true and unique chance of both academic and every-day cinical skills advancement for all the attendees”.

Sergio Gianesini
MD PHD FACS

Very important scientific meeting of the year. Being at this conference is obligatory! Scientific event of the year! Very interesting topics and speakers every year! You do not to go far to see „how is done in the world” Latest trends in diagnosis and treatment – always!

Participant​
MD

The conference which navigating the future, focused on the educational component, recent advances and knowledge. Right time right now – don’t miss it! Every year new, interesting topics and proficient lecturers.

participant​
MD

Always the latest innovations in diagnosis and treatments. The measure of tommorow. You don’t have to go far to share your skills and knowlegde.

participant
MD

Register Now!

Shoud you wish to register just click the bellow button